# نرخ

نرخ ارز و مرجع استادارد گذار

نرخ ارز، استاندارد حسابداری و رانت اقتصادی علی امانی – غلامحسین دوانی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران اعضای انجمن حسابداران خبره امریکا در دوسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید