# مردم

"ظرفیت تاریخی جامعه کار و تولید از دیدگاه حسابداری"

  "ظرفیت تاریخی جامعه کار و تولید از دیدگاه حسابداری"   غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   اخیراً وزیر تعاون و رفاه اظهار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

"تنگنای معیشتی جامعه کار و تولید"

"تنگنای معیشتی جامعه کار و تولید"                    غلامحسین دوانی                    عضو انجمن حسابداران خبره ایران                    عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

قطار انتخابات جامعه مردم‌نهاد

قطار انتخابات جامعه مردم‌نهاد غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا روز دوشنبه مورخ 13/5/1392 بنا بدعوت قبلی انجمن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید