# دولت

چشم انداز روند اقتصادی کانادا

چشم انداز روند اقتصادی کانادا غلامحسین دوانی عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا (APEBC) عضو انجمن علمی حسابداری کانادا (CAAA) حاکمیت حزب محافظه‌کار و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

بررسی تاریخی روند اقتصادی کانادا

بررسی تاریخی روند اقتصادی کاناداغلامحسین دوانیعضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا - کاناداحاکمیت حزب محافظه‌کار و سیاستهای بسته آقای استفان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

نظارت مالی ملت بر دولت

نظارت مالی ملت بر دولت قلمرو حسابداری در مردم سالاری                                                                                                                    غلامحسین دوانی   عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا   اساس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

هزینه منفعت اجتماعی

                                                   هزینه منفعت اجتماعی غلامحسین دوانی عضو انجمن اقتصاددانان کانادا( ایالت بریتیش کلمبیا) دبلیو روستو تاریخ‌دان برجسته می‌گوید برای هر ملتی در فرآیند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

وعده‌ای عاشقان صدروز کم است و امید سواران عزیمت است !

وعده‌ای عاشقان صدروز کم است و امید سواران عزیمت است ! غلامحسین دوانی عضو جامعه اقتصاددانان کانادا( ایالت بریتیش کلمبیا) صد روز اولیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید