# اقتصادی

نقش حسابداری درفرآیند توسعه پایدار

  نقش حسابداری درفرآیند توسعه پایدار   غلامحسین دوانی عضو شورای راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا- رهیافت   دکتر بهروز خدارحمی عضو هیات علمی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

"تنگنای معیشتی جامعه کار و تولید"

"تنگنای معیشتی جامعه کار و تولید"                    غلامحسین دوانی                    عضو انجمن حسابداران خبره ایران                    عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

نرخ ارز و مرجع استادارد گذار

نرخ ارز، استاندارد حسابداری و رانت اقتصادی علی امانی – غلامحسین دوانی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران اعضای انجمن حسابداران خبره امریکا در دوسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

حسابرس صندوق توسعه ملی

  حسابرس صندوق توسعه ملی                                                                                                                  غلامحسین دوانی                                                                                                              حسابدار رسمی     براساس ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی و اقتصادی مقرر گردیده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید