# ارز

نرخ ارز و مرجع استادارد گذار

نرخ ارز، استاندارد حسابداری و رانت اقتصادی علی امانی – غلامحسین دوانی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران اعضای انجمن حسابداران خبره امریکا در دوسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

اقتصاد ایران به روایت حسابداری رشد غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

اقتصاد ایران به روایت حسابداری رشد غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا   شناخت دلایل رشد اقتصادی در کشورهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید