جهان پس از 2030

جهان پس از 2030

غلامحسین دوانی

عضوانجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا


آخرين تحقيقات اقتصادي موسسه حسابرسي PWC (Price Water house Coopers) در مورد پيش بيني اقتصاد جهان از سالهاي 2030 تا 2060 نشان دهنده تغييرات شگرف و ايجاد قدرتهاي نوظهور و تغيير قطب بندي و بلوك هاي اقتصادي است.

سرعت رشد سرمايه داري جهاني و نقش بازارهاي نوظهور ، اقتصادجهان را متلاطم و نقشه راه و كره خاكي را متناقض و پرپیچ و خم كرده است. 

حجم توليد داخلي چين در سال 2060 (170 تريليون دلار) به تنهايي بيش از حجم توليد ناخالص داخلي 162 كشور جهان در سال 2017 (95 تريليون دلار) خواهد شد ، لذا ترس و واهمه آمريكا از نقش چين در شرایط فعلی و آینده ، قابل تامل و تعمق میگردد! 

 اندونزي به چهارمين قدرت اقتصادي جهان (1/26 تريليون دلار) و روسيه به پنجمين جايگاه جهان (4/14 تريليون دلار) دست خواهند يافت. تولید ناخالصداخلی عربستان سعودي با دارا شدن 7/6 تريليون دلار جايگاه سيزدهم جهان ايران با دارا شدن 1/6 تريليون دلار به جايگاه 15 جهان ( قبل از کره جنوبی و کانادا )را اشغال خواهند كرد.

البته نبايد فراموش كرد كه اين برآورد و پيش بيني ها با قرض تداوم رشد اقتصادي و در شرايط صلح جهاني صورت گرفته لذا هم دولتمردان و مسولان بايد كوشش نمايند از ورود به ورطه جنگ و درگيري و هر گونه ماجراجوئي كه ظرفيت اقتصادي كشور را به سراشيبي سوق خواهد داد، اجتناب و کوشش نمایند وهزینه های رفاه اجتماعی را که موجب بهبود کارآئی کار و نشاط چامعه کاروتولید میشود را به به بهای نابرابری بی سامان اقتصادی و پرکردن جیب رانتخواران دلال و طفیلی ، ویران سازی نیروی انسانی را انجام ندهند واز بکار بردن تئوریهای ویرانگر کسانی که خودرانت بگیر دولت بوده و هستند ( خانه و آپارتمانهای سهمیه ای و ........) برحذر باشند. نمايه زير قدرت هاي اقتصادی بيست گانه را از 2030 تا 2060 بر اساس تولید ناخالص داخلی بر مبنای ارزش جایگزینی به میلیون دلار(مستخرجه از گزارش PWC) نمايش مي دهد.


رتبه

کشور 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

1 China 54,274 67,578 83,308 101,069 121,392 144,344 170,017

2 India 26,551 34,130 43,438 54,407 67,465 82,821 100,714

3 USA 30,632

35,507 40,749 46,023 51,461 56,966 62,466

4 Indonesia 7,457

9,464 11,892 14,706 18,003 21,820 26,197

5 Russia 6,303

7,446 8,709 10,025 11,425 12,889 14,405

6 Brazil

5,307 6,332 7,481 8,698 10,012 11,410 12,879

7 Mexico 4,273 5,253 6,394 7,660 9,084 10,665 12,404

8 Japan 7,505 8,387 9,280 10,104 10,892 11,624 12,288

9 Turkey 4,091

5,016 6,090 7,275 8,605 10,076 11,688

10 Germany 6,136

6,882 7,642 8,351 9,035 9,677 10,267

11 UK 4,507 5,219 5,985 6,754 7,546 8,346 9,144

12 France 4,475 5,173 5,920 6,667 7,434 8,206 8,973

13 Saudi Arabia 2,898 3,435 4,030 4,653 5,320 6,020 6,749

14 Italy 3,347

3,815 4,305 4,781 5,257 5,722 6,170

15 Iran 3,053

3,520 4,020 4,517 5,025 5,534 6,038

16 South Korea 3,419

3,871 4,339 4,787 5,228 5,653 6,055

17 Thiland 2,239

2,692 3,205 3,756 4,357 5,003 5,692

18 Canada 2,778

3,212 3,677 4,142 4,619 5,100 5,577

19 Spain 2,789

3,212 3,663 4,110 4,566 5,022 5,471

20 Australia 2,096

2,418 2,762 3,105 3,456 3,808 4,156

Total 184,129 222,565 266,890 315,591 370,183 430,708 497,351


/ 0 نظر / 53 بازدید