نهادهاي باصطلاح عام المنفعه فرهنگی

نهادهاي باصطلاح عام المنفعه فرهنگی

غلامحسین دوانی پژوهشگر مالی - اقتصادی

پس از 39 سال قانونگذاري بودجه اي، امسال براي اولين بار برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار توضيح در پيرامون بودجه برخي نهادهائي شده اند كه بصورت عام المنفعه ودر قالب موسسات مذهبی – فرهنگی مطرح  ولي هيچ خيري از آنان نصيب عامه مردم نشده است.

بودجه اين چند نهاد كه همگي هم به چهره هاي شناخته شده سياسي كشور منتسب هستند از بودجه عمراني چندين استان كشور بيشترست و در حاليكه كشور در تخصيص حتي يك ريال منابع بودجه ای براي بسياري فعاليتهاي اجتماعي و عمراني و سازندگي دچار مشكل است ميلياردها تومان منابع بودجه اي را مي بلعند تا فلان شخصيت سياسي، خود را فرهنگي جلوه دهد.

اگر در خارج كشور شخصيت هاي اقتصادي ميليارد تومان ثروت خود را به خيريه هاي خاص عام المنفعه اي تخصيص مي دهند در ايران مردم ناچارند هزينه هاي خيريه اي و موسسات باصطلاح فرهنگي خاصي را بپردازند كه نميدانند اين موسسات چكار مي كنند و فعاليت آنها چيست؟!

از اولين ادوار قانونگذاري در ایران  هميشه بحث بودجه و پاسخگوئي و يا بودجه و خرج كردن آن مطرح بوده، ولی در ايران نهادهاي بودجه بگيري وجود دارند كه پس از تخصيص بودجه از صحه گيتي غايب و به هيچ مقام بودجه اي هم پاسخگو نيستند. راستی ما را چه میشود؟!

در حاليكه دولت در تامين منابع مالي جهت سرپناه زلزله زندگان ،آسيب ديدگان داروهاي تك نسخه اي و... درمانده است . چگونه مي توان از تخصيص بودجه اين نهاد ها  كه فعاليت آنها مورد پسند مردم هم نيست، دفاع كرد؟!

جمع تخصيص بودجه اي نهادهاي فرهنگي هفده گانه معادل 31 هزار ميليارد ريال و يا به تعبيري بيش از سه هزار برابر بودجه پژوهشگاه زلزله شناسي و (108 ميليارد ريال) سازمان مديريت بحران (28 ميليارد ريال) مي باشد آنهم در كشور زلزله خيزي كه اخيراً به مصيبت زلزله زندگان نشسته است مگر آنكه دولت محترم درصدد باشد با دعا به مقابله با زلزله برآيد؟!/ 0 نظر / 51 بازدید