کتابهای خوب اقتصادی

-          پس از شوک ، آینده امریکا و اقتصاد آن نوشته رابرت رایش ، ترجمه محمد نقی زاده ناشر شرکت سهامی انتشار

-          ---------------------------------------------------------------------------------------------

-          بحران سرمایه داری نوشته محمد نقی زاده ناشر- شرکت سهامی انتشار

­­­­­­­­­­­­­­­--------------------------------------------------------------------------------------------------

-        دگرگونی عظیم- نویسنده کارل پولانی -ترجمه آقای مالجو

-        بورس، سهام و نحوه قیمتگذاری سهام – غلامحسین دوانی

-        تحلیل اقتصادی حقوق خانواده- دکتر محسن صادق و متین پدرام- انتشارات دنیای اقتصاد

-        بخش تاریخ اقتصاد صفحات آخرین روزنامه دنیای اقتصاد

-        اقتصاد بانکداری- ترجمه علی سرزعیم

-        اقتصاد ایران در تنگنای توسعه- حمید زمان‌زاده، صادق الحسنی

-        خاطراات حسنعلی مهران آخرین رئیس کل بانک مرکزی ایران

-        جهانی شدن و نظام مالیه اسلامی- دکتر عباس میرآخور- حسن عسگری- دکتر ضمین اقبال

-        تاریخ حسابداری جهان جلد 14- تاریخ حسابداری ایران -پروفسور ذبیح‌الله رضائی- غلامحسین دوانی

-        اقتصاد زیرزمینی ایران، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-        جهان در سال 2060 به زبان انگلیسی- به اهتمام موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان

-        فیل و اژدها ظهور دو غول  اقتصادی چین و هند- ناشر سازمان فرهنگی فرا

-        طبقه دو سرمایه‌داری معاصر- نیکولاس پولانزاس- ناشر رخ دادنو

-        مجموعه پشت پرده مخملین- ناشر کتاب آمد

-        اعترافات یک جنایتکار اقتصادی – نویسنده جان پرکینز– ناشر اختران – ترجمه شهابی

-        تاریخ اقتصاد دولت ساسانی- ترجمه هوشنگ صادق- ناشر انتشارات علمی و فرهنگی

-        تاریخ اقتصادی ژاپن- ترجمه محمدحسین وقار- ناشر انتشارات اطلاعات

-        کالبدشکافی یک برنامه توسعه- دکتر فرشاد مومنی- ناشر موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

-        فراسوی سرمایه- ترجمه مرتضی محیط- ناشر اختران

-        بحران دو اقتصاد جهانی- ترجمه حسن مرتضی- ناشر اختران

-        جهنانی شدن با کدام هدف- ترجمه زرافشان- نشر آگاه

-        ضدسرمایه‌داری- ترجمه اقبال طالقانی- نشر قطره

-        فرهنگ و امپریالیسم- ادوارد سعید- ترجمه اکبر افسری- انتشارات توس

-        تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون دوره معاصر- دکتر فریدون تفضلی- نشر نی

-        منفعت‌طلبی و ساختار اجتماعی- ترجمه علی اصغر سعیدی- نشر لوح فکر

-        آینده قدرت- ترجمه دکتر رضا مراد صحرائی- انتشارات حروفیه

-        23 گفتار درباره سرمایه‌داری- ترجمه زرافشان- نشر مهرویستا

-        شهری شدن سرمایه- دیوید هاروی ترجمه اقوامی مقدم-نشر اختران

-        دکترین شوک- نویسنده نوآمی کلاین -ترجمه شهابی- نشر اختران

-        1984- جورج اورول ترجمه صالح حسینی- انتشارات نیلوفر

-        اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری- دکتر فرشاد مومنی- نشر نقش و نگار

-        فرهنگ و اقتصاد- ترجمه زهره حسین‌زادگان- نشر ققنوس

-        اقتصاد ایران- دکتر حسین عظیمی- نشر نی

-        تاریخ مختصر نئولیبرالیسم- دیوید هاروی ترجمه عبدالله‌زاده

-        23 گفتار درباره سرمایه‌داری- ترجمه ناضر زرافشان - ناشر مهر ویستا

-        اقتصاد ایران در قرن نوزدهم- دکتر احمد سیف

-        اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت  تا پهلوی دکتر کاتوزیان

 

/ 0 نظر / 45 بازدید