صادرات فسفر

 

بنا باظهار وزیر صنایع سالانه 180.000 نخبه ایرانی از کشور مهاجرت می­کنند براساس استانداردهای امریکا و کانادا هزینه تمام شده یکنفر تا سطح لیسانس حدود 300 الی 350 هزار دلار برآورد می­شود. براین اساس ایران سالانه حدود 54 میلیارد دلار فسفر صادر می­کند یعنی رقمی بیش از صادرات غیرنفتی مشتمل بر صنعت صنعت پتروشیمی!! البته در قیاس با گفته­های آن مدهوشی که اظهار داشته بود اگر این­ها نخبه بودند ایران را ترک نمی­کردند انتظار افزایش این رقم چندان سخت نمی­باشد راستی ما را چه می­شود!! تربیت و پرورش و آموزش جوانان خود را دو دستی بعلت سیاست­های نادرست تقدیم بیگانگان می­نمائیم. ما می­توانیم با اعمال سیاست­های بخردانه و فارغ از عقل ستیزی چنان محیطی فراهم کنیم که نرخ مهاجرت منفی­ گردد، بدین معنی که تعداد برگشته­گان سالانه بیش از خروجی­ها شود. امری­که در هندوستان در مورد نخبه­گان طی سه سال گذشته صورت گرفته و باعث ارتقای جایگاهی بین­المللی در سیاست و اقتصاد هندوستان گردیده است. بخود بیائیم تا ناچار نباشیم برای یازده طرح پتروشیمی مشابه یازده بار لیسانس و رویالتی خریداری نمائیم.

/ 0 نظر / 51 بازدید