پست های ارسال شده در تیر سال 1394

چالش های اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

چالش های اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران غلامحسین دوانی حسابدار رسمی   نگاهی به انقلاب مشروطیت نیز نشان می‌دهد که اندیشه «نظارت مردم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

نقش حسابداران رسمی در فرآیند نظارت بر انتخابات و احزاب سیاسی

نقش حسابداران رسمی در فرآیند نظارت بر انتخابات و  احزاب سیاسی غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اظهارات وزیر کشور پیرامون دستگیری یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

چشم انداز روند اقتصادی کانادا

چشم انداز روند اقتصادی کانادا غلامحسین دوانی عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا (APEBC) عضو انجمن علمی حسابداری کانادا (CAAA) حاکمیت حزب محافظه‌کار و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

روند نابرابریهای اقتصادی در کانادا

روند نابرابریهای اقتصادی در کانادا غلامحسین دوانی عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای کانادا ( APEBC) عضو انجمن علمی حسابداری کانادا(CAAA) سیر شتابان صعودی نابرابری‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

نقش حسابداری درفرآیند توسعه پایدار

  نقش حسابداری درفرآیند توسعه پایدار   غلامحسین دوانی عضو شورای راهبردی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا- رهیافت   دکتر بهروز خدارحمی عضو هیات علمی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

جهان در چنگال ابرشرکتهای فراملیتی

جهان در چنگال ابرشرکتهای فراملیتی غلامحسین دوانی عضو انجن اقتصاددانان بریتیش کلمبیا(APEBC) گزارش سوئیس کردیت یونیون که به اهتمام سه نفر از برجسته‌ترین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

جهان در چنگال ابرشرکتهای فراملیتی

جهان در چنگال ابرشرکتهای فراملیتی غلامحسین دوانی عضو انجن اقتصاددانان بریتیش کلمبیا(APEBC) گزارش سوئیس کردیت یونیون که به اهتمام سه نفر از برجسته‌ترین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید