پست های ارسال شده در آدر سال 1392

نقش حسابداری در توسعه پایدار

نقش حسابداری در توسعه پایدار                                                                                                       غلامحسین دوانی   عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا       توسعه پایدار ناشی از مسئولیت­های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

نظارت مالی ملت بر دولت

نظارت مالی ملت بر دولت قلمرو حسابداری در مردم سالاری                                                                                                                    غلامحسین دوانی   عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا   اساس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

"ظرفیت تاریخی جامعه کار و تولید از دیدگاه حسابداری"

  "ظرفیت تاریخی جامعه کار و تولید از دیدگاه حسابداری"   غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   اخیراً وزیر تعاون و رفاه اظهار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

حسابدران رسمی و توسعه پایدار

مسئولیت حسابداران رسمی در توسعه پایدار غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

مسئولیت حسابدران رسمی در توسعه پایدار

مسئولیت حسابداران رسمی در توسعه پایدار غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید