پست های ارسال شده در آبان سال 1392

هزینه منفعت اجتماعی

                                                   هزینه منفعت اجتماعی غلامحسین دوانی عضو انجمن اقتصاددانان کانادا( ایالت بریتیش کلمبیا) دبلیو روستو تاریخ‌دان برجسته می‌گوید برای هر ملتی در فرآیند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید

وعده‌ای عاشقان صدروز کم است و امید سواران عزیمت است !

وعده‌ای عاشقان صدروز کم است و امید سواران عزیمت است ! غلامحسین دوانی عضو جامعه اقتصاددانان کانادا( ایالت بریتیش کلمبیا) صد روز اولیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

الزامات گزارشگری حسابداری بین المللی( IFRS) و سرمایه گذاران خارجی

الزامات گزارشگری حسابداری بین المللی( IFRS) و سرمایه گذاران خارجی   اگرچه در حال حاضر موضوع حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

"تنگنای معیشتی جامعه کار و تولید"

"تنگنای معیشتی جامعه کار و تولید"                    غلامحسین دوانی                    عضو انجمن حسابداران خبره ایران                    عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

قطار انتخابات جامعه مردم‌نهاد

قطار انتخابات جامعه مردم‌نهاد غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا روز دوشنبه مورخ 13/5/1392 بنا بدعوت قبلی انجمن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

نرخ ارز و مرجع استادارد گذار

نرخ ارز، استاندارد حسابداری و رانت اقتصادی علی امانی – غلامحسین دوانی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران اعضای انجمن حسابداران خبره امریکا در دوسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

چشم انداز های بازارهای مالی در ایران

  غلامحسین دوانی حسابدار رسمی   چشم انداز بازارهای مالی در ایران مختصات ویژه اقتصادی- اجتماعی ایران باعث شده در شرایط که تحریم‌‌های بین‌المللی فشارهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

مردم آزاری مالیاتی نکنیم

«مردم آزاری مالیاتی نکنیم»       غلامحسین دوانی                                    عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   باستناد ماده (52) قانون مالیات برارزش افزوده فعالیت­های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

اقتصاد ایران به روایت حسابداری رشد غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

اقتصاد ایران به روایت حسابداری رشد غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران عضو انجمن حسابداران خبره امریکا   شناخت دلایل رشد اقتصادی در کشورهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید