برجام بی فرجام

برجام بی فرجام 

غلامحسین دوانی

عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا

عصو انجمن حسابداران خبره امریکا

در بحبوبه انتخابات گذشته ، شعارهائی از طرف همه کاندیداها مطرح شد که عموما فاقد پشتوانه اقتصادي بود و باعث شد توهمات دامن زده شود منجمله برخی کاندیداها شعار ايجاد 5 تا تا ده ميليون شغل را در عرض يكسال يا يكدوره چهار ساله دادند ؛ پشتوانه اين شعارها كجابود . واقعيت آن است كه موسسه بين المللي مك كيننري گزارشی را تحت عنوان" ايران فرصت هاي هزار ميليارد دلاري" پس از برجام منتشر كرده كه در آن گفته شده جنانچه راهبران كشور يك راهبرد عقلائي اقتصادي فارغ از خرد ستيزي و بيگانه هراسي دنبال كنند مي توان اميدوار بود كه طي يكدوره دهساله نه ميليون شغل ايجاد شود. البته مفروضات اين گزارش بر پايه صدها اما و اگر است كه حداقل از عهده دولتمردان فعلی و قبلی بر نمي آيد گزارش مذكور عملاً توانمندي بالقوه اقتصاد ايران را به بحث و جدل كشانيده نه توانمندي بالفعل جاري كه عملاً حداكثر آن 400 الي 500 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي است. نمايه زير وضعيت تولیدات داخلی كشور را نمايش مي دهد.

                             نمايه وضعيت رتبه بندي توليدات ايران در جهان

نام محصول

رتبه توليد جهاني

نام محصول

رتبه توليد جهاني

نام محصول

رتبه توليد جهاني

پسته

1

پرليت

2

مرغ

8

زعفران

1

گردو

2

پياز

6

خاويار

1

خيار

2

گوجه فرنگي

7

لواشك

1

نفت

6

میوه ومركبات

8

فيروزه

1

گاز طبيعي

3

پشم

7

فرش دستبافت

1

هندوانه

3

انگور

10

ذخيره روي

1

بادام

4

آهن

9

فرآورده هاي نفتي

1

باريت

5

سیمان

4از طرف ديگر عليرغم مزيت منابع طبيعي متاسفانه رتبه بندي شاخص هاي كسب و كار چندان اميدبخش نيستند بطوريكه بر اساس آخرين شاخص هاي كسب و كار وضعيت رتبه بندي ايران در جهان در نمايه زیرنمايش داده شده است.

سرفصل

شاخص مرتبط

نهاد كنترل كننده

رتبه ايران

تعداد كشورها

حمايت، سلامت، كيفيت زندگي

اميد به زندگي

سازمان سلامت جهاني

63

183

حكمراني خوب

شاخص فساد

مرکزترانسپارنسي

130

167

آزادي اقتصادي

بنياد هيریتیج

171

178

اقتصاد شفاف و رقابتي

شاخص کسب و کار

بانک جهانی

120

190

اين وضعيت نشان دهنده ناپايداري كسب و كار و در نتيجه اقتصاد متزلزل ايران است كه ريشه در رانت، بهره جوئي دولتي ناكارآمد، نبود بهره وري مناسب نيروي انساني بدليل فقدان آينده نگري، و عدم تامين معاش اوليه نيروي كار، بي انضباطي شديد مالي و فساد نهادينه در امور اجرائي كشور و در نتيجه به هدر رفتن كليه منابع انساني و منابع طبيعي توانايي مي باشد. از طرف ديگر رشد پايدار توليد فا و گاز شيل در آمريكا باعث افزايش ساخت داخل و افزايش عرضه بيشتر گاز بصورت LNG با قيمت هاي رقابت پذير به آسيا و فراهم سازي ظرفيت عرضه جايگزين گاز به اروپا شده كه نتيجه آن از بين رفتن مزيت نسبي منابع گازي در ايران و قطرشده و لذا طرح شعار واحدهاي نفتي و پتروشيمي بمنظور استقلال وسيع اساساً غير ممكن و شعاري است.

    نمايه زير قيمت تمام شده هر بشكه نفت به دلار را در كشورهاي مختلف نمايش مي دهد.


نام كشور

بهاي تمام شده

نام كشور

بهاي تمام شده

نام كشور

بهاي تمام شده

عربستان

98/8

روسيه

21/19

كانادا

64/26

ايران

08/9

اندونزي

71/19

ونزوئلا

62/27

عراق

57/10

آمريكا (غير از نفت شيل )

99/20

نيجريه

99/28

نروژ

21.44

امریکا( نفت شیل)

23.35

برزيل

99/34

منبع: هفته نامه تجارت فردابررسی اقتصادی عوامل فوق بویژه در دوره انتخابات و طرح شعارهای غیر عقلانی برای اقتصاد بیمار کشور بدون توجه به علت بیماری گرفتارشدن چند باره اقتصاد در دام شعارهای سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی و بدتر شدن وضعیت جاری را داشت که نتیجه آن وجود 26.6 درصد خانوارهائی است که حتی یکم نفر آنان مشغول کار نمی باشد.
/ 0 نظر / 53 بازدید