هزینه منفعت اجتماعی

                                                   هزینه منفعت اجتماعی

غلامحسین دوانی

عضو انجمن اقتصاددانان کانادا( ایالت بریتیش کلمبیا)

دبلیو روستو تاریخ‌دان برجسته می‌گوید برای هر ملتی در فرآیند روزگار فرصتهایی پیش می‌آید   که چنانچه از آن استفاده نکند دیگر تکرار نخواهد شد. نگاهی اجمالی به تاریخ اخیر کشورمان فرصت‌سوزی‌های دهه 1350 که با دو بار تکرار افزایش نفت از بشکه‌ای دو الی سه دلار به حدود بیست و پنج دلار و انباشت بیست میلیاردی ذخایر نفت که عمدتاً سهم خریدهای نظامی را تشکیل می‌داد، تا پیروزی انقلاب اسلامی که می‌توانست همۀ توانمندی‌های آن روزگار را زیرپوشش قرار دهد تا پایان جنگ تحمیلی و سرنگونی صدام که فرصت تاریخی را برای ایران فراهم آورد تا بدور از دغدغه  همسایه مشکل‌دار جنوبی خود به برنامه‌های توسعه بپردازد و تا این آخرین نفت بشکه‌ای یکصددلار و دسترسی به رقمی حدود 700 میلیارد دلار یک برهه هشت ساله که به باد رفت همه و همه نشانه‌های فرصت‌سوزی‌های دولتمردانی است که ظاهراً با خردورزی کینه دارند و خودستیزی را شعار عملکردی خود قرار داده‌اند.

برای درس‌گیری و پندآموزی کسانی که گوششان به آهنگ نامأنوس جنگ نوازش می‌یابد باید یادآور شویم کل هزینه جنگ جهانی اول رقمی حدود 185 میلیارد دلار و هزینه جنگ دوم جهانی معادل 2145 میلیارد دلار بوده است. اما آثار اجتماعی و روانی این جنگها هنوز که هنوزست داستان مصیبت بشری را رها نکرده است. اگر مجموع هزینه‌های دو جنگ جهانی را با نرخ برابری دلار فعلی محاسبه کنیم حداکثر به رقمی 5230 میلیارد دلار خواهیم رسید که در مقابل حجم قراردادهای اوراق مشتقه در حال حاضر که معادل 1200 تریلیون دلارست که بیست برابر بیش از اقتصاد جهان است یا در مقابل حجم بازارهای سهام جهان در 31 اکتبر سالجاری که معادل 64 تریلیارد دلار بسیار ناچیزست که نشان از توانمندی و قدرتمندی پول‌خیزی سرمایه جهانی دارد. آیا به واقع هیچ عقل سلیم دورنگری می‌تواند این انباشت عظیم مالی را که می‌تواند پشتوانه هر جنگی باشد، نادیده بگیرد.

وقتی گفته می‌شود «افول امپراطوری دلار» و یا «کاهش قدرت جهانی امریکا» باید توجه نمود که پای فیلی زخمی عمیق برداشته شده اما خرطوم آن پابرجاست که می‌تواند به هر جایی آسیب وارد نماید. بکوشیم قدرتمند و توانمند شویم تا از دایره بزرگان حذف نشویم.

/ 0 نظر / 52 بازدید