شفافيت در خانه ملت

شفافيت در خانه ملت

غلامحسین دوانی

عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران

مدتهاست رسانه هاي جمعي اعداد و ارقام متفاوتي را از حقوق و مزایای دريافتي نمايندگان مجلس مطرح مي نمايند كه خزانه داري مجلس نيز متاسفانه تاكنون ا زافشاي حقوق نمايندگان خودداري كرده است .ممكن است يك شركت خصوصي بگويد كه چون حقوق كاركنان خود را از منابع شركت پرداخت مي كند هيچ الزام قانوني به افشاي عمومي آن ندارد (عليرغم آنكه ناچارست ليست حقوق و مزاياي ماهانه همه كاركنان خود را به سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي اعلام نمايد)، اما اين استدلال در مورد حقوق و مزاياي نمایندگان مجلس ، وزرا و مديران ارشد دولتي مسموع نيست زيرا آنان از بيت المال ارتزاق مي كنند و اساساً‌ بنياد حكمراني خوب بر شفافيت در بخش دولتی بویژه  حقوق و مزاياي متوليان دولتي است. اين امر تا بدانجا مورد اجماع جهانی  است كه همه ساله حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس و كنگره كشورهاي پيشرفته جهان در تارنماي دولت افشاء میشود. بطور مثال در تارنماي مجلس كانادا به صراحت و موارد زير ذكر شده است.

1-   پايه حقوق سالانه كليه نمايندگان مجلس بين 163 تا 167 هزار دلار مي باشد

2-   برخي مقامات دولتي كه مسئوليت بيشتري دارند نظير نخست وزير، سخنگوي مجلس، روساي فراكسيون هاي مجلس، وزاري كابينه، وزراي ايالتي، رهبران احزاب، منتبي هاي مجلس، علاوه بر حقوق سالانه مزاياي به شرح زير دريافت مي كند

نمايه حقوق و مزایای سالانه دولتي كانادا (دلار كانادا)

رديف

عنوان

حقوق پايه سالانه

مزاياي ويژه سالانه

جمع ناخالص دريافتي

1

نمايندگان مجلس

400/167

-

400/167

2

نخست وزير

400/167

400/167

800/334

3

سخنگوي دولت (مجلس)

400/167

100/80

500/247

4

رهبر فراكسيون خالف دولت

400/167

100/80

500/247

5

وزرا

400/167

000/60

400/227

6

رهبران ساير احزاب

400/167

800/56

200/224

7

جلسه دولت

400/167

000/30

400/197

8

منشي جلسه مجلس

400/167

600/16

000/184


مضافاً کارگروه داخلي اقتصادي مجلس موظف است هر فصل خلاصه ليست هزينه هاي نمايندگان مجلس و وزرا را گزارش نمايند. كليه اين اطلاعات در تارنماي مجلس كانادا قابل دسترس عموم مي باشد.

البته براي يادآوري نمايندگان و وزراي محترم ایران باید  يادآور شد حقوق و مزاياي فوق به نمایندگان  يا وزرائي تعلق ميگيرد كه توليد ناخالص داخلي كشور معادل 2400 میلیلرد دلار  و توليد ناخالص سرانه آن 000/45 دلار با جمعيت 34 ميليون نفردر سال 2016 بوده است.یعنی قیاس مع الفارق انجام ندهید ؟!

 هزينه هاي نمايندگان مجلس شامل هزينه دفتر نمايندگان، هزينه حقوق كاركنان دفتر، هزينه مسافرت و پذيرائي و تبليغات، هزينه فرزندان زير 21 سال (و هزينه فرزندان بين 21 تا 25 كه به تحصيل اشتغال داشته باشند) ، هزينه هداياي اهدائي (و نه هداياي دريافتي؟!) میباشد .كليه اطلاعات فوق از تارنماي (www.ourcomment.ca) استخراج شده است.

بدون شك نماينده واقعي ملت بودن و مسئوليتهاي وزرائي كه به خدمت به مردم و جامعه اشتغال دارند بسيار سنگين و طاقت فرساست و چنانچه این نمایندگان ووزرا بتوانند کشوررا به سرمنزل توسعه و رفاه اجتماعی برسانند و از ورور به حوزه فساد و قاچاق خودداری نمایند بدون شک باید زندگی آنان تامین تا بدون دغدغه معیشیتی بتوانند رسالت خودرا انجام دهمد نه آنکه قبای نمایندگی را وثیقه پله کانی قرار دهند که اقازاده ها و اعوان و انصارشان بتوانند از مزایای ان برای خود کلاه و شاپو بسازند. پيشنهاد نگارنده آن است كه ديوان محاسبات از طريق ايجاد يك لينك خاص نسبت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي سالانه نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و وزرا و مقامات ارشد دولتي اعم از لشگري و كشوري اقدام نمايند تا علاوه بر شفافيت، شايعات موجود از بين برود و خداي ناكرده ملت مواجه با رئيس جمهوري نشود كه مدعي پاكدستي و في سبيل الله كار كردن باشد اما معلوم نشود منابع 700 ميليارد دلاري چند ساله كشور كجا خرج شده است؟! چون در غيراین صورت بعلت فقدان شفافيت، شايعات بر اركان نظام حاكم شده و زحمات بي شايبه برخي دولتمردان از آسيب شايعات محفوظ نمي ماند!؟ . بديهي است در صورت انجام چنين شفافيتي ديگر نيازي به قسم حضرت عباس نخواهد بود./ 0 نظر / 49 بازدید