نابرابریهای اجتماعی و فساد

گزارشات اخیر مستند در مورد نابرابرای‌های اقتصادی، اجتماعی در جهان نگران‌کننده می‌باشد. بنظر می‌رسد سرمایه‌داری که دیرگاهی آمال پیشرفت و رقابت بوده در فاز نئولیبرالیسم نه تنها بنیاد اقتصاد، رقابت و جامعه را مورد تهدید قرار داده بلکه اساساً نقطه عزیمت خود را فروپاشی کشورهای ثروتمند پیرامون در جهت چپاول هر چه بیشتر ثروت ملل قرار داده است . از زمان انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس و سپس انتشار کتاب سرمایه آقای توماس پیکتی فرانسوی در سال جاری موضوع نابرابری‌ اجتماعی هنوز بعنوان حادترین مسئله اجتماعی در جهان بشمار می‌رود. زیرا نابرابری‌های اقتصادی خود موجد فساد، تقلب و همه آسیب‌های اجتماعی است که در حال حاضر تداوم حیات بشریت را مورد تهدید قرار داده است. براساس آخرین تحقیقات جهانی ثروت ملل جهان در 2013 رقمی بالغ بر 241 تریلیون دلار شامل (امریکای شمالی- 8/78)، اروپا (76)، آسیای پاسفیک شامل چین و هندوستان (8/73)، امریکای لاتین (9) و آفریقا (7/2) تریلیون دلار می‌باشد که 41 درصد داراییهای جهان در اختیار حدود یک درصد افراد جهان و 86 درصد داراییهای جهان در اختیار ده درصد گروه بالائی‌ها و بیش از نصف مردم جهان کمتر از یک درصد داراییهای جهان را دارا می‌باشند.

به استناد یک تحقیق دیگر 98 تریلیون از دارائیهای جهان متعلق به 32 میلیون نفر و ثروت 98.700 نفر از افراد جهان ثروتی بیش از 50 میلیون دلار دارند.جالب آنکه بیش از 50 درصد افرادی که دارای ثروت بیش از یک میلیون دلار دارند در امریکا زندگی می‌کنند. کشوری که از سال 2007 تاکنون هنوز درگیر بحران مالی- مسکن بوده و بدهی دولت آن در سال 2007 معادل 9 تریلیارد دلار بوده در پایان سال 2013 این بدهیها به بیش از 17 تریلیارد دلار رسیده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت بدهیهای بانکها و موسسات ورشکسته توسط دولت از محل مالیات شهروندان امریکایی بود که خود در دورۀ بحران ناچار به حراج خانه‌های خود شده بودندو همین موضوع در واقع به ثروت آن یک در صدی ها افزوده است !

بررسی نمایه زیر  مستخرجه از تارنمای  bidnessete.com,و  Forbes تعداد میلیاردهای جهان و مجموع ثزوت و کشورهای آنان را  نشان می‌دهد:

سال

امریکای شمالی

اروپا

ژاپن

آسیای پاسیفیک

روسیه

چین

سایر کشورها

تعداد

جمع ثروت

1987

41

---

24

---

---

---

322

140

295

1990

99

---

40

---

---

---

30

169

542

1995

129

---

35

---

---

---

201

365

892

2000

49

87

43

---

---

---

291

470

898

2002

283

121

---

61

---

---

32

497

1500

2005

384

188

---

90

---

---

29

691

2200

2007

476

242

---

160

---

---

68

946

3500

2010

464

248

---

234

62

---

65

1011

3600

2014

515

310

---

243

96

122

183

1226

4600

2013

540

340

---

349

111

152

74

1645

6400

توضیح: از سال 2002 به بعد ژاپن در حوزۀ آسیای پاسیفیک قرار داشته و از 1987 تا سال 2002 چین و روسیه و مکزیک و برزیل در حوزه سایر کشورها قرار دارند.باید تاکید نمود که ثروت میلیاردرها مدیون سهم بازی و معاملات املاک ومستغلات بوده و بهیچ عنوان این ثروتها در تولید و خدمات فنی بدست نیامده است .آمارهای منتشر شده بیانگر آن است که حجم معاملات ابزارهای مالی (سلاحهای کشتار جمعی مالی) و یا بخش غیر واقعی اقتصاد جهان  در پایان سال 2007 برابر نهصد تریلیارد دلار بوده در حالیکه کل تولید ناخالص جهان در همانسال برابر 65 تریلیارد دلار بوده است.  بررسی اجمالی نمایه فوق و گزارش تارنمای Knoema نشان می‌دهد به رغم بحران فزاینده مالی از سال 2008 به بعد تعداد میلیاردها و حجم ثروت در اختیار آنها به نسبت قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته به طوری که در پایان سال 2013 مجموع دارایی آنها (1.645 نفر معادل 4/6 تریلیون دالار بوده که این رقم از تولید ناخالص داخلی ژاپن بزرگتر و معادل 9 درصد حجم تولید ناخالص داخلی جهان (72 تریلیون دلار)، و حجم ثروت این 1.645 نفر بیش از حجم تولید ناخالص داخلی 120 کشور جهان بوده است و بیش از 30 درصد این میلیاردرها ساکن امریکا (492 نفر) و یا 32 درصد آنها ساکن امریکای شمالی بوده که حدود  32 درصد ثروت میلیاردهای جهان را دارا هستند. ملاحظه مختصات جزئی جدول فوق نشاندهنده آن است که میلیاردهای امریکا (492)، چین (152)، روسیه (111)، آبان (85)، برزیل (65) و هندوستان (56) نفر هستند. از سوی دیگر به رغم آنکه قدرت خرید مردم جهان بطور متوسط در دهسال اخیر کاهش یافته ثروت میلیاردرها از سال 2002 (سال بحران بورس امریکا) تا پایان سال 2013 که حداقل 4 سال آن در بحران مالی قرار دارد 2/4 برابر شده است که همین موضوع تشدید ثروت‌اندوزی از یک سو و اختلاف عمیق نابرابری اجتماعی در جهان را به نمایش می‌گذارد. از نقطه‌‌نظر آماری 16 درصد ثروت جهان در اختیار 000016% جمعیت جهان یعنی 11.200.000 نفرست در حالی که 6/2 میلیارد نفر جمعیت جهان با درآمدی کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کنند. اگر این حجم ثروت را با کل هزینه جنگ دوم جهانی که معادل 1075تریلیون دلاربوده و یا با کل تولید ناخالص داخلی جهان از سال 1960 تا پایایان سال 2013 که معادل 1226 تریلیارد دلاربوده مقایسه کنیم آنگاه میتوانیم به ابعاد مخرب این ثروت اندوزی پی ببریم. چالب آنکه در حالیکه اقتصاد جهان از سال 2007 تا کنون در کما بسر می برد ثروت میلیاردرهای جهان از 3500 میلیارد دلار در سال 2007 به 6400 میلیارد دلار در سال 2013 افزایش یافته است.  

تارنمای Oxfam مدعی است که 1%ها (ثروتمندترین افراد جهان) طی بیست سال گذشته بطور متوسط شصت  درصد درآمد خود را افزایش داده‌اند. نمایه زیر وضعیت فقر جهان را در سال 2013 نمایش می‌دهد:

منطقه

% جمعیت با درآمد 5/1 دلار در روز

جمعیت (میلیون نفر)

جمعیت با درآمد کمتر از یک دلار در روز (میلیون نفر)

آسیای شرقی و پاسفیک

8/16

1.884

316

امریکای لاتین و کارائیب

2/8

550

45

آسیای جنوبی

4/40

1.476

596

صحرای غربی

9/50

763

388

جمع کشورهای در حال توسعه

8/28

4.673

1.345

اروپا و آسیای مرکزی

04/0

473

17

خاورمیانه و افریقای شمالی

04/0

305

11

جمع

---

5.451

1.372

نتایج اجتماعی- اقتصادی نمایه‌های فوق نشان می‌دهد که در بسیاری نقاط جهان مردم برای تداوم زیست خود و فرزندانشان ممکنست بهرعملی متوسلی شوند و بدیهی است در چنین شرایطی ظهور گروههای فاسد، متقلب و ... امری طبیعی است زیرا حتی در پیشرفته ترین کشورهای جهان آمار فساد رو به افزایش بوده و خطرات ناشی از فساد در قالب شکل‌های مختلف بنیاد هستی این جوامع یعنی خانواده‌ها را در مورد تهدید قرار داده لذا مبارزه با فساد مگر از طریق مبارزه با عوامل تولید آن که همان نابرابری اقتصادی است جز شعار معنی نخواهد زیرا در غیراینصورت مثل وضعیت فعلی خواهد بود که مجموع ثروت سه نفر اول میلیاردهای جهان بیش از ثروت 48 کشور فقیر عقب نگهداشته شده جهان خواهد بود!! نگاهی به نمایه های فوق نشان میدهد افزایش عمده میلیاردرها در کشورهای روسیه ، چین ، آسیای پاسیفیک ، هندوستان و برزیل و مکزیک  بوده که در فرایند خصوصی سازی تروت ملت و دولت به ثروت توسط همین باصطلاح کارآفرینان -که نمونه های وطنی آن نیز در ایران ظهور کرده اند – نبدیل شده است.

بررسیهای بعمل آمده و همچنین ملاحظه اسناد افشاء شده تارنمای ویکی لیکس و گزارشات اسنودن حکایت از ارتباط تنگاتنگ پایگاههای اطلاعاتی Yahoo ، گوگل، مایکروسافت و اپل با نهادهای امنیتی جهان بویژه سیا و M16 دارد که تعمق بدان نشان می‌دهد و ثروت برخی از میلیاردرها صرفاً ناشی از تولیدات علنی آنها ندارد. بلکه بارگذاریهای امنیتی (Bog) در نرم‌افزارهای میکروسافت، محصولات اپل و پایگاههای گوگل و ... که قیمتی بسیار گزاف دارند دارندگان dat.com  را به جرگه میلیاردها سوق داده است!

 

/ 0 نظر / 52 بازدید